Exbydo

CERTIFIKACE FSC®

Získali jsme certifikaci FSC®. Tato certifikace pro nás představuje morální závazek pracovat s materiály pocházejícími z udržitelných lesních hospodářství a snahu redukovat odpad dřevěných částí.

Forest Stewardship Council® (FSC®) je celosvětová nezisková organizace, která podporuje odpovědné lesní hospodářství a pomáhá pečovat o lesy. Organizace se zasazuje o to, aby se pěstovaly prostorově a druhově bohaté lesy s ohledem na vodní režim i biodiverzitu v krajině a zároveň se vymezuje proti nelegální těžbě dřeva a těžbě dřeva z lesů s geneticky modifikovanými stromy nebo z lesů přeměněných na plantáže.